Skip to content

LINTUR: de Techniek

Onderstaand leggen we uit hoe we met één Lintur zo’n 20 huishoudens van de basis-behoefte aan stroom kunnen voorzien.

De Techniek achter de Lintur vindt zijn oorsprong in de zeilvaart, scheeps- en vliegtuigbouw.
Profielen van zeilen, vleugels en “straalbuizen” op schepen hebben alle de eigenschap een hoge en een lage druk-kant te creëren, waardoor er stuwing ontstaat en achtereenvolgens:
– het zeilschip vooruit gaat
– het vliegtuig in de lucht blijft
– en bijvoorbeeld sleepboten en veel grotere trekkracht kunnen ontwikkelen dan zonder straalbuizen.

Afgezien van een hele uitleg hieromtrent, is onderstaand de basis voor de Lintur weergegeven.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat op alle getoonde principes zowel afzonderlijk van elkaar maar ook in samenhang met elkaar binnen het Lintur-project in mei 2017 patent is aangevraagd. Begin 2018 is op bepaalde onderdelen daadwerkelijk patent verleend.

De werking
In onderstaande figuur een simpele weergave van de basis van de Lintur: de profielen die zorgen voor A) een kanalisering van de waterstroom en B) voor een verhoging van de energie-hoeveelheid ter plaatse:

Stap 1
We plaatsen 2 vleugel-achtige profielen tegenover elkaar om de hierboven genoemde effecten te creëren.

Stap 2
We plaatsen 12 schoepen aan een tweetal kettingen waaraan de schoepen onder water met het water mee en boven water terug kunnen lopen.
De schoepen hebben de vorm van een gedeelte van de hierboven beschreven profielen.
De schoepen wekken onder water een lift- en een weerstandskracht op, zodanig dat de kettingen min of meer in de richting van de resultante van deze kracht bewegen, zie volgende afbeelding:

Stap 3
Tenslotte plaatsen wij deze twee gegeven principes over elkaar heen: en de werking van de Lintur is beschreven:

Stap 4
Op deze wijze halen we zo’n 50 % van de energie die in het water zit er uit.
50 % van de hoeveelheid energie die “aan komt stromen” op het oppervlak van de opening van de Lintur.
Een “standaard”-Lintur heeft een breedte van zo’n 5 meter.
Bij een rivier die zo’n 1,5 m/s stroomt komt dat neer op zo’n 50 % van 8,4 kW; voldoende voor de basis-behoefte van zo’n 20 huishoudens met een indicatief verbruik van ongeveer 3.500 kWh per jaar.

Linturs kunnen in een rivier gemakkelijk naast en/of achter elkaar geplaatst worden, waardoor per oppervlakte-eenheid van die rivier een aardige opbrengst gegenereerd kan worden.