skip to Main Content

Het resultaat van intensief onderzoek & rekenwerk, de LINTUR: de LINeaire TURbine.

Over de LINTUR

De wereld heeft een steeds groter wordende behoefte aan “groene energie”; opwekking van energie waarbij gedurende het opwekken geen broeikas-gassen, geen restafval en geen schade wordt achtergelaten of berokkend.
Rivieren stromen gewoonlijk altijd en constant, seizoens-invloeden daargelaten.

Uit de gedachte dat een traditioneel waterrad een laag rendement heeft en vrij stromende rivieren continu energie meevoeren ontstond de gedachte met deze continue waterstroom “iets” te doen.
Hierbij rekening houdend met een aantal randvoorwaarden:
– vis-vriendelijk
– verplaatsbaar
– geen stuw, dam of sluis benodigd
– geen vallend maar vrij stromend water
– geen belemmering voor de scheepvaart

Het resultaat van intensief literatuur-onderzoek, patent-onderzoek en rekenwerk werd de LINTUR: de LINeaire TURbine.

geen bouw van dure infrastructuur

Overal op de wereld toepasbaar

geen belemmering voor de scheepvaart, de rivier of visstand en -trek

Eenvoudig te installeren en te verplaatsen

vis-vriendelijk (EU richtlijn)

Geen aanpassing bestemmingsplan noodzakelijk

De Techniek achter de Lintur vindt zijn oorsprong in de zeilvaart, scheeps- en vliegtuigbouw.

Profielen van zeilen, vleugels en “straalbuizen” op schepen hebben alle de eigenschap een hoge en een lage druk-kant te creëren, waardoor er stuwing ontstaat en achtereenvolgens:

 • het zeilschip vooruit gaat
 • het vliegtuig in de lucht blijft
 • en bijvoorbeeld sleepboten en veel grotere trekkracht kunnen ontwikkelen dan zonder straalbuizen.

Afgezien van een hele uitleg hieromtrent, is onderstaand de basis voor de Lintur weergegeven.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat op alle getoonde principes zowel afzonderlijk van elkaar maar ook in samenhang met elkaar binnen het Lintur-project in mei 2017 patent is aangevraagd. Begin 2018 is op bepaalde onderdelen daadwerkelijk patent verleend.

 

Klik hier om de technische details te lezen

De opbrengst van de Lintur is afhankelijk van een aantal variabelen:

 • aangestroomd oppervlak (breedte maal diepgang)
 • stroom-snelheid van de rivier
 • type afnemer (in verband met de terugverdien-tijd)

Een Lintur haalt “ongeveer 50 %” van de energie uit het aanstromende water. Bij een “standaard”-Lintur (7,5 x 5,0 m2) kan gedacht worden aan zo’n 20 huishoudens die van de basis-behoefte aan stroom kunnen worden voorzien.

De tijdlijn van de LINTUR

In de zomer van 2014 was Arnout de Bruijn in Staverden, alwaar zich een demonstratief waterrad (bovenslag) bevindt in het bezoekers-centrum. Het viel op dat iedere schoep van dat rad maar heel kort geraakt werd door het vallende water en daarna nagenoeg een hele omwenteling doelloos in de rondte draait, totdat het weer héel kort geraakt wordt door het vallende en zovoorts. Het water stort in een klein beekje aldaar en stroomt naar (in onderhavig geval) het IJsselmeer.

Het idee ontstond het waterrad “open te knippen” en een aantal schoepen achter elkaar door het water mee te laten voeren en zodoende een veel langere tijd rendement uit het water te kunnen halen. De eerste tests (najaar 2015) toonden aan dat het idee zéker vatbaar was voor verdere ontwikkeling. De globale tijdlijn daarna vindt u hieronder.

loading
 • 2016

  Presentatie LINTUR aan RWS

  Presentatie LINTUR aan RWS

  July 2, 2016

  Het patent is goed gekeurd.

 • 2017

  Finaal ontwerp & validatie Deltares

  Finaal ontwerp & validatie Deltares

  February 3, 2017
 • 2017

  Patent NL aangevraagd

  Patent NL aangevraagd

  March 3, 2017
 • 2017

  Patent NL verleend

  Patent NL verleend

  May 1, 2017
 • 2018

  Potentieonderzoeken IJssel

  Potentieonderzoeken IJssel

  January 1, 2018
 • 2019

  Bouw POC

  Bouw POC

  February 1, 2019

  En de eerste subsidie van de RVO is een feit.

 • 2019

  Uitbreiding diensten

  Uitbreiding diensten

  February 1, 2019
 • 2019

  Ontwikkeling afmeersysteem

  Ontwikkeling afmeersysteem

  June 1, 2019