skip to Main Content

Benieuwd wat de rivier in Uw omgeving voor u kan betekenen ?

Neem contact met ons op

LINTUR Service & Productontwikkeling

LINTUR BV biedt verschillende diensten aan:

 • potentie-onderzoek / metingen op locaties of in rivieren
 • test-tank met uitgebreide faciliteiten

 

Potentie-onderzoek op locaties

Om na te gaan of het plaatsen van een Lintur op een bepaalde locatie nuttig is dient een aantal zaken onderzocht te worden:

 • dimensies van de rivier ter plaatse, zoals stroomsnelheid en diepgang
 • berekening indicatieve opbrengst op die locatie
 • het verkrijgen van toestemming op die locatie (o.a. gemeente, RWS)
 • aanwezigheid van het grid
 • mogelijkheden voor verankering / afmeren
 • het opstellen van een potentie-rapport voor bedoelde locatie

Het bepalen van de juiste locatie en de opbrengst van een Lintur ter plaatse is cruciaal voor het locale beleid, de afnemer en de respons op het plaatsen van die Lintur aldaar.

 

Potentie-onderzoek in rivieren
Om voor regionaal of zelfs landelijk beleid te inventariseren hoeveel energie gewonnen zou kunnen worden uit een bepaald stuk of uit een gehele rivier, kan een aantal zaken onderzocht worden ten behoeve van het plaatsen van waterkracht-centrales (WKC’s):

 • over het gehele traject waar WKC’s zouden kunnen worden geïnstalleerd: de dimensies van de rivier, zoals stroomsnelheid en diepgang
 • berekening indicatieve opbrengst van dat traject, gebaseerd op basis van nader te bepalen criteria met opdrachtgever
 • het opstellen van een potentie-rapport voor dat stuk rivier
 • het tezamen met de opdrachtgever vertalen van die opbrengst naar een advies of naar beleid

Het in kaart brengen van de potentie van een rivier of deel ervan is een cruciale stap in de regionale of landelijke politiek om de energie-transitie voor de komende decennia met energie uit water een gedeeltelijke invulling te geven.

 

Lintur BV biedt ondersteuning hierbij:
Wij hebben de beschikking over een speciaal meetvaartuig, de ‘Onyx 2‘, welke is uitgerust met meet- en GPS-apparatuur en specifieke software om op exacte locaties op verschillende dieptes ter plaatse metingen te verrichten die kunnen worden omgerekend naar potentiële opbrengsten.

Onyx 2‘ is zo’n 7,5 m lang, 2,5 m breed en door haar zware constructie geschikt voor zowel binnen als open water.
Ze weegt iets meer dan 2 ton en beschikt over 2 10 pk buitenboordmotoren, GPS, diepte- en snelheidsmeters, eigen stroom-voorziening (12 V, 220 V), anker-gerei, veiligheids- en reddings-middelen en een eigen trailer.
De maximale snelheid door het water is zo’n 13 km/uur waardoor een redelijk gebied /afstand in een korte tijd kan worden bevaren.
Door de geringe diepgang van net geen 0,7 m is nagenoeg iedere locatie goed te bereiken.

 

Test-tank
LINTUR BV beschikt over een eigen test-tank waarin uitgebreide tests kunnen worden gedaan, zoals:

 • testen met schaalmodellen van WKC’s
 • testen om erosie na te gaan op (rivier-)bodems
 • testen om de invloed op de opbrengst van de ene WKC op de volgende WKC na te gaan bij meerdere WKC’s achter elkaar

Kenmerken test-tank
De eigen test-tank van 7,5 x 3,5 m2 biedt:

 • 12 electro-buitenboordmotoren drijven 6 onafhankelijke stromingskanalen aan die onderlangs de (groene) dubbele bodem een stroming opwekken welke bovenlangs ervan een keurige controleerbare stroming genereren.
 • de tank is zodanig ontworpen, dat een 30-tal verschillende laminaire stroom-snelheden kunnen worden gerealiseerd, bij waterdieptes tot zo’n 40 cm.
 • schaalmodellen tot een schaal van 1:30 kunnen getest worden op opbrengst en eigenschappen.
 • Kribben, kades, oevers, brug-pilaren en andere kunstwerken kunnen worden nagebouwd en in de stroming worden gepositioneerd.
 • de ondergrond is vlak en kan naar believen worden voorzien van een bodemlaag zoals bijvoorbeeld zand of grind om te bezien welke invloed een WKC op de conditie van de bodem heeft.
 • stuwing en verandering van de loop van de stroom kan eveneens gemeten en geanalyseerd worden.